• ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK

Úvodní schůzka

  • PDF

Po úvodní lednové schůzce byla ve dnech13. a  16. 2. 2012 ve spolupráci se specialisty z FTK UP na problematiku osob se zdravotním postižením zahájena inovace výuky na FZV UP ve dvou předmětech: Základy komunikace v ošetřovatelství a Základy péče o osoby se zdravotním postižením.

Top