• ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK

Inovace předmětů

  • PDF

Inovace předmětů

V zimním semestru 2012/2013 pokračovala inovace na FZV UP v Olomouci předmětu Základy péče o osoby se zdravotním postižením pro studenty kombinovaného studia. Na FTK UP v Olomouci byla zahájena inovace předmětu Komunikativní dovednosti jak pro prezenční tak i kombinovanou formu studia.

Top