• ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK

Klíčové aktivity

  • PDF

K1: Inovace předmětů zdravotnických a tělovýchovných studijních programů

Budou vytvořeny sylaby předmětů s akcentem na začlenění problematiky OZP v různých stupních tak, aby je bylo
možno použít ve výuce dle potřeb jednotlivých studijních oborů. Aktivita bude realizována v průběhu tří
let řešení projektu.

K2: Tvorba a ověření studijních podpor v problematice zohlednění speciálních potřeb OZP.

Výstupem budou studijní materiály/podpory zaměřené na teorii a praxi, které budou průběžně doplňovány,
ověřovány a evaluovány skupinou 355 studentů prezenčního i kombinovaného studia.


Top